Hải Sản - Sashimi

Lọc

[Hải Sản] Bạch Tuộc Nhật

255.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Hải Sản] Bào Ngư Viền Xanh Size S

740.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Hải Sản] Cá Cam Hamachi

432.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Hải sản] Cá Hồi Na Uy Phi Lê

257.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Hải Sản] Cá Ngừ

210.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Hải Sản] Cá Saba

425.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Hải Sản] Cá Trích Ép Trứng

310.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Hải Sản] Cồi Sò Điệp Nhật

248.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Hải Sản] Hàu Nhật

[Hải Sản] Trứng Cá Chuồn

435.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Bạch tuộc - 150gram

195.000₫
150gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Bào ngư Úc - 1 con

315.000₫
125gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Cá Cam Hamachi - 150gram

275.000₫
150gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Cá Hồi - 150gram

195.000₫
150gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Cá Hồi Cá Ngừ

279.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Cá Hồi Cá Trích Ép Trứng

325.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Cá Ngừ - 150gram

110.000₫
150gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Cá Ngừ Sò Đỏ

295.000₫
300gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Cá Saba - 150gram

270.000₫
150gr
Thêm vào giỏ hàng

[Sashimi] Cá trích Ép trứng - 12 miếng

160.000₫
150gr
Thêm vào giỏ hàng

SẢN PHẨM ĐÃ XEM